Är du ansluten?
Sök på din adress för att se om du är ansluten till stadsnätet

Kungälv Energi Stadsnät - ditt lokala öppna bredbandsnät

Anslut dig till Kungälvs Stadsnät och får du ett öppet, snabbt fibernät med överlägsen kapacitet.
Du bestämmer själv vem som ska leverera Internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster till ditt hem.
Tjänsterna och leverantörerna är många, priserna låga och valfriheten stor.
Du som redan är registrerad kund, och vill administrera eller beställa nya tjänster, gå in på kundportalen.
Klicka här för att logga in på din Kundportal
VillDuHaFiberStadsnat
#inlineditbutton