Ulvesunds Samfällighetsförening/Väg nr 600
Vi förstärker elnätet och bygger nytt fibernät i Ulvesund

Nu förstärker vi elnätet och bygger nytt fibernät i Ulvesund med omnejd. Arbetet kommer att pågå under hela 2019 till och med våren 2020. Under denna period kommer gamla elstolpar att raseras och inkoppling av nya elkablar att ske, vi kommer också nyansluta kunder till vårt fibernät. Arbetet görs för att få ännu säkrare och robustare elnät och ge nya kunder möjligheter till en ...
Karta