Ulvesunds Samfällighetsförening/Väg nr 600
Nu bygger vi fiber till Ulvesund och väg 600

Vi tar inte längre emot några avtal för fiberanslutningar i kampanjen för området. Vi har med hjälp av det kundunderlag vi fått in gjort beredningen och planeringen av fibernätet som skall byggas. Eftersom anslutningarna ligger spridda över ett större geografiskt område tar kontakter med markägare tid. Vi har fortfarande inte fått in alla markavtal så vi har inte kunnat påbör...
Karta