Ulvesunds Samfällighetsförening/Väg nr 600
Nu bygger vi fiber till Ulvesund och väg 600

Vi tar inte längre emot några avtal för fiberanslutningar i kampanjen för området. Vi har med hjälp av det kundunderlag vi fått in påbörjat beredningen och planeringen av fibernätet som skall byggas. Eftersom anslutningarna ligger spridda över ett större geografiskt område tar planering och kontakter med markägare tid. Vi planerar för att de första fiberinstallationerna i omr...
Karta