Ulvesunds Samfällighetsförening/Väg nr 600
Ulvesund större än vi anade från början

Projektet för fiberutbygganden i Ulvesund har växt och blivit till det största sambyggnadsprojektet för el och fiber som Kungälv Energi har gjort på många år. Projektet har blivit kraftigt utökat i och med att mycket av lågspänningen som idag går i stolpar grävs ner i marken. Upphandling pågår för att få fram en entreprenör som kan bygga både el och fiber. Den stora omfatt...
Karta