Ulvesunds Samfällighetsförening/Väg nr 600
Nu bygger vi fiber till Ulvesund och väg 600

Nu har den 31 januari passerat och vi tar inte längre emot några avtal för fiberanslutning. Vi kommer med hjälp av det kundunderlag vi fått in påbörja beredningen och planeringen för fibernätet som skall byggas. Eftersom anslutningarna ligger spridda över ett större geografiskt område kommer planering och kontakter med markägare att ta tid. Vi planerar för att de första fibe...
Karta