Bärvägarna

Installationerna närmar sig

Sedan en tid tillbaka är schakten i området klar, det som kvarstår för vår schaktentreprenör är återställning av gräsytor. Detta arbete kommer att göras någon gång under våren när vädret tillåter. Asfalteringen är också i stort sett klar, vissa justeringar kommer att göras i samband med besiktning av asfalteringen. Fiberkablar är blåsta mellan skåp och alla kunder. Nästa...
Karta
#inlineditbutton