Marstrand - Koön
Marstrand – Koön

Fiberanslutning på Idrottsgatan, Smörsundsvägen, Malepertsgatan och Vallhjonsgatan är på gång. Schakt och blåsning av kablar är klar så endast installation kvarstår. Asfaltering är beställd av NCC som kommer att utföra den när vädret tillåter. Kundinstallationerna kommer att påbörjas under februari 2019. Kungälv Energi’s entreprenör kommer att kontakta er för att boka ti...
Karta