Marstrand - Koön
Marstrand – Koön

Nu är den största etappen med att fiberansluta nya kunder på Koön igång. Här är en grov beskrivning av momenten i projektet i kronologisk ordning: Kungälv Energi planerar för nytt fibernät och kompletterar tidigare förlagt nät i gatumark. Vattenfall planerar för utbyte av äldre kablar och elskåp. 2 Grävare schaktar för fiberrör och el i gatumark. NCC asfalterar schakter...
Karta