Marstrand - Koön
Marstrand – Koön

Vi har påbörjat arbetet med fiberanslutning på Idrottsgatan, Smörsundsvägen, Malepertsgatan och Vallhjonsgatan. Schakten pågår för fullt och vår förhoppning är att asfaltering sker innan nyår. Kundinstallationerna kommer däremot att dröja en bit in på 2019 innan alla är klara. Kungälv Energi’s entreprenör kommer att kontakta er för att boka tid för installation. N...
Karta