Marstrand - Koön
Marstrand – Koön

Kungälv Energi’s fiberutbyggnad på Koön har delats in i 3 etapper som befinner sig i olika stadier. Etapp 1 Följande gator har fått fiberinstallation: Idrottsgatan, Malepertsgatan, Vallhjonsgatan och Smörsundsvägen Återställning av asfalt kvarstår på vissa sträckor och NCC kommer att göra detta under våren. Etapp 2 Följande gator är pågående: Nygatan och Danske ste...
Karta