Marstrand - Instön
Marstrand – Instön

Norra Instön - Samförläggning med Vattenfall Vattenfall kommer att gräva ner sina luftledningar på norra Instön och Kungälv Energi kommer att samförlägga kanalisation för att kunna nå fler kunder med fiber. Det står klart att Kungälv Energi får rätta sig efter Vattenfalls tidplan. I nuläget inväntar vi svar ifrån Vattenfall om i vilken ordning de kommer att utföra sina pl...