Marstrand - Instön
Marstrand – Instön

Fiberinstallationerna börjar närma sig. Vi räknar med att alla som beställt och utfört tomtschakt kommer att ha fibern installerad i god tid innan julledigheten. Kanalisationen är nu nedlagd i marken där Vattenfall har valt att förlägga nytt elnät. Kungälv energi har beställt kabelblåsning från 2 grävare som kommer att blåsa stamkablar och kundkablar till er som tomtschaktat. Om...
#inlineditbutton