Marstrand - Instön
Marstrand – Instön

I den kampanj som genomfördes under 2018 fick vi tyvärr en lägre beställningsgrad än förväntat. Vi hade som krav 65% beställningsgrad för att kunna starta byggnation. Vi måste nu tyvärr konstatera att detta innebär att vi inte kommer att kunna bygga ut fiber till alla som beställt. Men tack vare att Vattenfall utför arbete på norra Instön, norr om väg 168, kan vi med samförlä...