Marstrand - Instön
Marstrand – Instön

Arbetet med att bygga om elnätet och förlägga ny fiberkanalisation är i full gång på Instön. Vattenfall har huvudschakten på Instön och Kungälv Energi samförlägger. Vi lägger ner ny fiberkanalisation på de sträckor där Vattenfall schaktar och vi idag saknar kanalisation. Blacklink är vår fiberentreprenör och är de som kommer att utföra kundprojekteringen, samtliga svetsni...