Arnebo
Installationer på gång

Installationerna är på gång och vi räknar med att alla skall vara installerade under maj månad 2019. Säg inte upp några befintliga tjänster förrän ni har en fungerande fiber hemma. Det kostar ingen månadsavgift att ha fibern vilande utan tjänster.