Svartbrödragatan
Svartbrödragatan

Vår schaktentreprenör påbörjar arbetet under vecka 21. Vi beräknar att anslutningarna kommer att vara färdiga under juni 2019.
Säg inte upp några befintliga tjänster förrän ni har en fungerande fiber hemma. Det kostar ingen månadsavgift att ha fibern vilande utan tjänster.
Karta