Tjuvkils Huvud
Arbetet med att ansluta påbörjas inom kort

Arbetet med att ansluta villorna i etapp ”Viken” påbörjas inom kort. Anslutning kommer att ske så snart som möjligt efter att huset är byggt och ni anmält inflyttning till Kungälv Energi. Övriga etapper i området installeras löpande allt eftersom vi får tillgång till husen och lägenheterna. Säg inte upp några befintliga tjänster förrän ni har en fungerande fiber hemma....