Tega Västergård
Tega Västergård

Vi kommer inom kort att kunna blåsa i stamkabeln som kommer att mata området med fiber. När det är gjort så kan vi även börja boka in installationer inne i de färdiga husen. När Västmark gjorde markarbetena i området så lades det ner fiberrör till samtliga tomter, det är ett 25mm rör (svart med gröna längsgående streck) som är avlämnat innanför er tomtgräns. Vi ser hel...