Tega Västergård
Tega Västergård

Vår entreprenör har nu påbörjat installationerna i Tega Västergård för de som har aviserat sin inflyttning i god tid till oss. Installationerna kommer att löpa på allt eftersom våra nya kunder flyttar in. När Västmark gjorde markarbetena i området så lades det ner fiberrör till samtliga tomter, det är ett 25mm rör (svart med gröna längsgående streck) som är avlämnat inn...