Tega Ängar
Vår entreprenör påbörjar arbetet i området under vecka 21

Vår entreprenör påbörjar arbetet i området under vecka 21. Vi beräknar att den första kundanslutningen kommer att vara färdig i början av juni 2019. Övriga hus kommer att installeras så snart som möjligt efter att huset är byggt och ni anmält inflyttning till Kungälv Energi. Säg inte upp några befintliga tjänster förrän ni har en fungerande fiber hemma. Det kostar ingen ...