Marstrandsön
Marstrand

Sommaruppehåll i projektet
Elkraftteamet Väst AB har nu avetablerat sig för sommaruppehåll. Kommunens regler säger att det inte får göras planerade schaktarbeten från början av juni till sista augusti på Marstrandsön.
Vår fiberentreprenör kommer innan semestern att svetsa upp de nya kablar som schaktats ner under våren. De bestyckar och kopplar upp den nya fibernoden och gör det därmed möjligt att installera nya kunder under hösten.
Det finns inte längre någon möjlighet att ta in fler kunder och avtal i projektet. Sista datum för detta var 7:e feb 2021.
Detta är en generell beskrivning av momenten i projektet, skrivna i kronologisk ordning
  • Kungälv Energi planerar för nytt fibernät och kompletterar tidigare förlagt nät i gatumark. - Klart
  • Kungälv Energi planerar för nya kablar till gatubelysningen där ny förläggning av fiber sker. - Klart
  • Vattenfall planerar för utbyte av äldre kablar och elskåp. - Klart
  • Avtal går ut till fastighetsägare som inte har fiber i fastigheten. - Klart
  • Schaktentreprenör schaktar för fiberrör och el i gatumark. – Sommaruppehåll
  • Schaktentreprenören blåser fiberkablar i den nedlagda kanalisationen. – Klart på de sträckor som är schaktade
  • Fiberentreprenören bokar tid för installation, de utför då håltagning i grund/fasad och installation inomhus.
  • Återställning av gatumark över schakterna kommer att ske löpande genom hela projektet.
Lite praktisk info
Håll utkik på denna områdessida för Marstrand, här lägger vi ut uppdateringar löpande under projektets gång.
Säg inte upp några befintliga tjänster förrän ni har en fungerande fiberanslutning hemma.
Det kostar ingen månadsavgift att ha fibern vilande utan aktiva tjänster.
När installationen är klar kommer ni kunna välja bredbandstjänster i det Kungälv Energis öppna stadsnät.
För att se vilka tjänster som finns i nätet: stadsnat.kungalvenergi.se/serviceguide
Fakturan för anslutningen skickas ut efter att installationen är slutförd och verifierad.
Karta
Legend
Ingetno status
Intresseinterest
Beställningorder