Marstrandsön
Marstrand

Installationer under våren och sommaren
Elkraftteamet Väst AB har nu schaktat färdigt för el och fiber.
Gällande fiberinstallationer så kommer de att ske löpande under sommaren. Någon exakt tidpunkt för installationer kan vi inte ge i dagsläget men installationerna kommer förenklat att utföras från norr till söder på ön. Vår fiberentreprenör MR Fibersvets kommer att höra av sig till Er och boka in en tid för installation så snart de är redo. Du behöver inte göra något mer i dagsläget än att svara när de ringer.
Detta är en generell beskrivning av momenten i projektet, skrivna i kronologisk ordning
Kungälv Energi planerar för nytt fibernät och kompletterar tidigare förlagt nät i gatumark. - Klart
Kungälv Energi planerar för nya kablar till gatubelysningen där ny förläggning av fiber sker. - Klart
Vattenfall planerar för utbyte av äldre kablar och elskåp. - Klart
Avtal går ut till fastighetsägare som inte har fiber i fastigheten. - Klart
Schaktentreprenör schaktar för fiberrör och el i gatumark. – Klart
Schaktentreprenören blåser fiberkablar i den nedlagda kanalisationen. – Klart
Återställning av gatumark över schakterna. – Klart
Fiberentreprenören bokar tid för installation, de utför då håltagning i grund/fasad och installation inomhus. – Pågår
Lite praktisk info
Håll utkik på denna områdessida för Marstrand, här lägger vi ut uppdateringar löpande under projektets gång. Säg inte upp några befintliga tjänster förrän ni har en fungerande fiberanslutning hemma.
Det kostar ingen månadsavgift att ha fibern vilande utan aktiva tjänster.
När installationen är klar kommer ni kunna välja bredbandstjänster i det Kungälv Energis öppna stadsnät.
För att se vilka tjänster som finns i nätet: stadsnat.kungalvenergi.se/serviceguide
Fakturan för anslutningen skickas ut efter att installationen är slutförd och verifierad.
Karta
Legend
Ingetno status
Intresseinterest
Beställningorder