Marstrandsön
Marstrand

Arbetet med att bygga om existerande fibernät och elnät (Vattenfall) kommer att startas upp under Q1 2021. I samband med detta erbjuder vi dig som inte är ansluten med fiber idag att koppla upp din fastighet till Kungälv Energi Stadsnät. Vi har stora förhoppningar om att kunna leverera en komplett fiberanslutning till nya kunder under sommaren 2021. Detta är en generell beskrivning av...
Karta
#inlineditbutton