Olseröd
Nu är vi igång!

Nu har gatuschakten kommit en bra bit in i området. Tomtschakterna har också startat och allt flyter på enligt plan. När tomtschakterna görs så kommer ingen tidsbokning göras eftersom den sträckan som skall grävas på tomten är överenskommen och dokumenterad. Efter att schakten är klar kommer alla kablar att blåsas i den nedlagda kanalisationen. Efter det kommer det att dröja 2-3 ...
Karta