Olseröd
Installation och återställning är klart

Ni som bor på Olserödsgatan och Olsebacken har fått fibern installerad och återställningen efter schakten är gjord. Vi har 4 anslutningar längre in i Olseröd som kräver mer planering och större ingrepp. Info har gått ut till er via e-post. Vi vet i dagsläget inte när era anslutningar kan levereras eftersom vi måste byta ut kundenheter för befintliga kunder i området och den...