Olseröd
Fiber på väg!

Nu är vår entreprenör i princip klar med installationerna. Några fastigheter kvarstår dock och dessa kommer att installeras efter semestern. Berörda fastighetsägare skall ha fått information kring detta. Det som kvarstår att göra ute i gatumiljön är att finåterställa grönytor och lägga på ny beläggning. Beläggningsarbetet kommer troligtvis att påbörjas under vecka 27. ...
Karta