Efteranslutningar Kroken Ekeberg
Projektering pågår

Just nu pågår detaljprojektering av området för att avgöra hur vi skall kunna nå alla kunder som beställt fiber. Eftersom vi vid första byggnationstillfället hade en konkurrent (som nu dragit sig ur) som skulle bygga vissa gator så saknar vi kanalisation i vissa delar av området. Detta gör att projekteringen tar längre tid än vanligt. I dagsläget kan vi inte meddela någon tidp...
Karta