Efteranslutningar Kroken Ekeberg
Projektering pågår

Nu börjar byggstart av området att närma sig då vi fått erforderliga tillstånd för grävning. Efter semestern så kommer ni att bli kontaktade för kundprojektering d.v.s. då vi tillsammans går igenom var vi skall gräva ned fiberkabeln på er tomt och var tjänstefördelaren skall placeras inne hos er. Byggnation av fibernätet kommer att påbörjas kort efter detta. Vår förhoppn...
Karta