Arbete pågår

Beställda fiberanslutningar i Efteranslutningskampanj 2020 kommer att projekteras och anslutas under höst-vinter 2020.

Beställda fiberanslutningar i området Hallsbergsvägen kommer att projekteras och anslutas senast februari 2021.