Instön

Goda nyheter!
Den statliga myndigheten PTS har lanserat en ny möjlighet att söka bidrag för fiberanslutning av områden utan fiber. Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att vi ska få så mycket bidrag som möjligt till vår region. Ett av de område som har prioriterats av VGR är just Instön. Detta för att det på ön finns många fastigheter som saknar fiber och för att det är dyrt pga geografi och markförhållanden.

Kungälv Energi kommer att ansöka om bidrag för att kunna erbjuda fiber till alla på Instön. Med bidrag kan priset för fiberanslutning på Instön bli lägre än vad som är möjligt idag. I dagsläget vet vi inte om vi beviljas bidrag eftersom vår ansökan kommer att jämföras med andra ansökningar i Sverige, men vi tror oss ha stor chans. Vi kommer inte att ansluta gator eller områden på Instön innan vi vet om vi får bidrag. Bidragsansökan ska skickas in under sommaren och besked ges under hösten. Startdatum för byggnation i bidragsområden är 1 dec 2021. En större utbyggnad på Instön kommer därmed inte ske förrän under år 2022.

I Kungälv erbjuder vi möjligheten att ansluta till Stadsnätet som enskild fastighet, men detta kan bli kostsamt beroende på dels var fastigheten är belägen dels för att det endast är en fastighet.
Även om vi inte förordar enskilda anslutningar på Instön nu, med tanke på eventuella kommande bidrag, så kan vi erbjuda en offert.
Vill ni inte vänta på bidrag utan vill ha en offert för fiberdragning till enskild fastighet, så kontakta
Gunilla Christiansson på tel.: 0303-23 96 46 eller email:
  • Områden