Ekeberg - Lilla Edet
Området är nu uppkopplat mot Kungälv Energis öppna stadsnät!

Nu har vår fiberentreprenör varit i kontakt med alla som beställt i området för att boka en tid för kundinstallation. Det finns fortfarande enstaka kunder kvar och er håller vår fiberentreprenör fortsatt kontakt med för att slutföra installationen så snart som möjligt.
Karta