Driftinformation

Säkert nät

Nätet har hög driftsäkerhet och redundans, dvs om en fiberledning skulle skadas så tar trafiken automatiskt en annan väg. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till backbonenätet. Driftsäkerheten är hög och tillgängligheten i nätet är 99,8%.

Planerad störning

Till höger publicerar vi alla planerade störningar, såsom underhållsarbete, planerade elavbrott eller liknande.

Ej publicerad störning

Har du problem med din anslutning utan att finna en publicerad störning på vår hemsida?
Börja med att raportera felet till din tjänstleverantör - kontaktuppgifter finns till höger.
Tjänsteleverantörerna rapporterar därefter till ossom det är driftstörning i nätet.
Driftstatus
Kontaktuppgifter till alla tjänsteleverantörer
#inlineditbutton