Bahnhof - Säkerhet
Offert
Engångsavgift
Ingen
Bindningstid
Ingen
Uppsägningstid
Ingen

Bahnhofs säkerhetstjänster

BahnhofLogoLongBahnhof omtalas ofta som en hårdnackad försvarare av elektronisk integritet, som håller hårt på kundernas data. Det är vi stolta över.
Bland våra kunder finns mediehus, finansbolag och andra företag som vill vara säkra på att deras kommunikation inte plötsligt hamnar hos konkurrenter eller blir offentligt tillgängliga.

* Källskyddslösningar för tidningar och media.
* VPN-tjänster
* Multipunkt

Våra lösningar drivs alltid från Bahnhofs centrala datahallar i Stockholm. Din datatrafik riskerar inte att röjas genom att du väljer moln i utlandet.

Kontakta oss för mer information:
Telefon: 010-510 00 00
Mail:
www.bahnhof.se
Denna information tillhandahålls av Bahnhof Denna information tillhandahålls av Bahnhof

Om Bahnhof

Bahnhof är idag en av Sveriges största Internetoperatörer i Öppna Stadsnät med ett fibernät som förgrenar sig mellan ett hundratal nordiska städer. Vi erbjuder kompletta Internetlösningar till företag i alla storlekar.