Om Junet

------------------------------------

Välj närproducerade tjänster från ett lokalt bredbands- och telefonibolag för privatpersoner.

Junet har varit en stadsnätsoperatör sedan 2005 och är en av de operatörer som funnits längst på Jönköpings Stadsnät, Wetternet. Junet finns på flera olika stadsnät.