Om Kalejdo Bredband

Kalejdo öppen Stadsnäts-tv bygger på att du ska kunna välja och använda din tv-box på flera sätt! Vissa nöjer sig med få kanaler, andra vill ha fler. Kalejdos lösning bygger på att basutbudet är kostnadsfritt samtidigt som utbudet för dem som vill välja m