Hoppa direkt till innehåll

Arbete pågår

Aröd
Arbetet med att anlägga fiber till fastigheter i Aröd har startat. Kungälv Energi samförlägger nytt el- och fibernät i samband med Kungälv Kommuns VA-projekt i etapperna E2, E4 och E5.
Detta projekt utför av Kommunens entreprenör Mark & Energibyggarna som gräver ned ny kabel för elen och slang för fibern fram till tomtgräns.
Elkabel och fiberslang kommer att släppas av på samma plats som VA:s servisavsättning vid resp. berörd fastighet.
Arbetet innebär en förstärkning av fibernätet vilket ger fler fastigheter inom projektområdet möjlighet att ansluta sig till Kungälv Energis Stadsnät.
Anslutningsavgiften är i dagsläget ej beslutad men kommer att kommuniceras ut till aktuella fastigheter under projektets gång.
Kungälv Energi följer Kommunens tidplan och inkoppling av ny anläggning kommer att utföras efterhand som projektet framskrider.
Tid för eventuellt arbete med fiberanslutning är i dagsläget ej satt men berörda fastighetsägare kommer kontaktas under projektets gång.

För mer detaljer se vaarod.se...
Projektledare Christopher Carlsson
0303-23 93 30Hermansby/Harestad: Samförläggning med VA.
Häljeröd/Håffrekullen: Kungälv Energi AB kan erbjuda fiber, välkomna med intresseanmälan.
Kastellegården: Kungälv Energi AB inväntar tillstånd från Länstyrelsen mfl.
Rörmossevägen: Projektering pågår
  • Områden